15+ Hình Nền Văn Thù Bồ Tát – Vị Bồ Tát Thân Cận Nhất của Đức Phật

thumnail-the-gioi-toa-nang-312313

Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi là một trong những vị Bồ Tát thân cận nhất của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Vị Bồ Tát này có tên đầy đủ theo âm Hán là Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Ma Ha Ha Tát. Dịch âm là Mạn-Thù-Thất-Lợi, dịch ý là Diệu Cát Tường, có nghĩa là tất cả diệu sự thế gian hay xuất thế gian đều do trí tuệ mà có, trong đó Cát Tường có nghĩa là an lành. Chúng ta còn biết đến Ngài với tên gọi khác là Diệu Đức, có nghĩa là mọi Đức đều tròn đầy.

Văn Thù Bồ Tát trong Kinh Phật

Trong các kinh điển quan trọng của Phật giáo Đại thừa, chúng ta luôn thấy sự xuất hiện của Văn Thù Bồ Tát. Ngài thường được nhắc đến trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, Hoa Nghiêm, Pháp Hoa, Duy Ma Cật… Văn Thù Bồ Tát thuộc dòng dõi Bà La Môn Như Đức và đến từ nước Xá Vệ. Ngài cùng với Bồ Tát Phổ Hiền đại diện cho trí tuệ và đại hành trợ hoá về giáo lý đại thừa.

Hình ảnh Văn Thù Bồ Tát và ý nghĩa

Văn Thù Bồ Tát thường xuất hiện với hình ảnh Ngài ngồi trên linh thú là sư tử oai phong, biểu thị cho sự sắc bén của Pháp môn. Tiếng rống của sư tử giúp đánh thức chúng ta khi còn mê đắm. Tay phải của Ngài giương cao quá đầu với một lưỡi gươm đang bốc lửa, mang ý nghĩa dùng chân lý của Chánh Pháp và lưỡi gươm trí tuệ để chặt đứt những xiềng xích của vô minh, đưa con người đến trí tuệ viên mãn. Tay trái của Ngài cầm cuốn Kinh Bát Nhã, biểu trưng cho sự thức tỉnh giác ngộ. Chiếc áo giáp Ngài mang trên mình là giáp nhẫn nhục, giúp tránh khỏi các mũi tên thị phi không thể ảnh hưởng tới thân thể Ngài, che chở cho Ngài vẹn toàn tâm từ bi.

Thời gian thờ Văn Thù Bồ Tát

Từ xưa đến nay, chúng ta thường thờ Văn Thù Bồ Tát với mong muốn có trí tuệ để đưa con người ra khỏi luân hồi nghiệp báo. Ngài sử dụng lưỡi kiếm trí tuệ để cứu thoát mỗi người khỏi tham, sân, si.

Dưới đây là tổng hợp 15+ hình ảnh Văn Thù Bồ Tát đẹp nhất. Mời các bạn cùng xem và tải hình ảnh Văn Thù Bồ Tát về điện thoại nhé!

Hình ảnh Văn Thù Bồ Tát