Khác biệt giữa 2 dòng Phật giáo Nam Tông và Bắc Tông cụ thể nhất

Khác biệt giữa 2 dòng Phật giáo Nam Tông và Bắc Tông cụ thể nhất

Việt Nam là một đất nước với một sự phát triển mạnh mẽ của Phật giáo, trong đó có hai trường phái nổi bật là Tiểu Thừa (hay còn gọi là Nam Tông) và Đại Thừa (hay còn gọi là Bắc Tông). Dù có những điểm chung trong việc cao cả tư tưởng nhân văn và khuyến khích con người làm việc thiện, tránh xa điều ác, nhưng cách phân biệt 2 dòng Phật giáo Nam Tông và Bắc Tông vẫn còn nhiều nhầm lẫn. Vậy, chúng ta cùng tìm hiểu vấn đề này qua bài viết dưới đây.

Sự phân chia 2 trường phái Phật giáo Bắc Tông và Nam Tông

Ngay từ thời kỳ đầu khi hình thành Phật giáo, nó đã được chia thành 2 phái lớn là Đại chúng bộ và Thượng Tọa Trưởng Lão bộ. Phái Đại chúng bộ đã có chủ trương sử dụng Kinh – Luật – Luận để hành đạo tại Đại hội tập kết kinh điển lần thứ II. Về phía phái Thượng Tọa Trưởng Lão bộ, họ có chủ trương bảo thủ Kinh – Luật – Luận khi hành đạo.

Cho đến đại hội tập kết kinh điển lần thứ IV, 2 phái này vẫn chưa có danh xưng và chưa được hình thành chính thức. Sau đó, phái Đại chúng bộ dần dần phát triển và sử dụng tên Tiểu Thừa thay cho phái Thượng Tọa Trưởng Lão bộ, phái Đại chúng bộ thì sử dụng tên Đại Thừa.

Phật giáo Bắc tông là gì?

Phật giáo Bắc Tông, hay còn gọi là Đại Thừa Phật giáo, là một trong hai tông phái chính của Phật giáo. Tông phái này ra đời vào khoảng thế kỷ thứ 1 sau Công nguyên tại Ấn Độ và phát triển mạnh mẽ ở Trung Quốc. Sau đó, Phật giáo Bắc tông đã lan rộng đến nhiều quốc gia ở Đông Á như Nhật Bản, Hàn Quốc và Việt Nam.

Phật giáo Bắc tông chủ trương tu tập theo con đường Bồ Tát, tức là phát nguyện cứu độ tất cả chúng sinh, không chỉ riêng bản thân mình. Bồ tát là người có lòng từ bi rộng lớn, luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác và tìm cách giải thoát cho tất cả chúng sinh khỏi vòng luân hồi sinh tử. Điều này được thể hiện qua việc các đạo sĩ của Phật giáo Bắc tông thường tu tập và hành thiền để rèn luyện lòng từ bi và giúp đỡ những người khác trong cuộc sống.

Phật giáo Nam tông là gì?

Phật giáo phái Nam Tông, còn gọi khác là Tiểu Thừa Phật giáo hoặc Nguyên thủy Phật giáo, là một trong hai tông phái chính của Phật giáo. Tông phái này ra đời vào khoảng thế kỷ thứ 3 sau Công nguyên tại Ấn Độ và phát triển mạnh mẽ ở các nước Đông Nam Á như Thái Lan, Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam.

Phật giáo Nam tông chủ trương tu tập theo con đường Thanh Văn, tức là phát nguyện giải thoát cho bản thân mình khỏi vòng luân hồi sinh tử. Điều này được thể hiện qua việc các đạo sĩ của đạo phật Nam tông thường tập trung vào việc tu học và tu tập để giải thoát cho bản thân mình khỏi sự gắn bó với cuộc sống và vòng luân hồi.

Sự hình thành của hai trường phái Phật giáo Nam Tông và Bắc Tông

Mặc dù giữa 2 dòng Phật giáo Nam Tông và Bắc Tông có khá nhiều điểm khác biệt, nhưng cả hai đều bắt nguồn từ đức Phật và tôn kính Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Tuy nhiên, qua thời gian, Phật giáo Bắc Tông và Phật giáo Nam Tông cũng đã hình thành nên nhiều tông phái nhỏ hơn nữa.

Phân biệt 2 dòng Phật giáo Nam Tông và Bắc Tông ở Việt Nam

Tại Việt Nam, cả 2 dòng Phật giáo Nam Tông và Bắc Tông đều phát triển mạnh mẽ. Một điểm khác biệt dễ nhận thấy nhất chính là cách bài trí tượng thờ trong các chùa thuộc hai trường phái này. Với các chùa thuộc phái Bắc Tông, tượng Phật Thích Ca thường được đặt ở vị trí trung tâm trong chính điện. Ngoài ra, còn thờ thêm các vị thần linh, Bồ Tát, La hán và các vị thuộc Lão giáo và Khổng giáo.

Bộ Tam Thế Phật là bộ tượng thờ phổ biến tại các chùa ở Việt Nam. Bộ này bao gồm 3 tượng A Di Đà đại diện cho các vị Phật trong quá khứ, Phật Thích Ca Mâu Ni đại diện cho vị Phật hiện tại và Di Lặc Tôn vương Phật đại diện cho vị Phật thuộc tương lai.

Trong các chùa Nam Tông ở Việt Nam, chỉ thờ duy nhất Phật Thích Ca với nhiều kiểu tượng khác nhau, ví dụ như tượng Phật Thích Ca sơ sinh (tượng Cửu Long), tượng đi bát khất thực, tượng ngồi thiền định, tượng niết bàn, tượng ngồi trên mình rắn naga, tượng ngồi đất chứng giám…

Ngôi chùa theo phái Bắc Tông thờ nhiều vị Phật

Tiếp tục đọc: Xem nội dung chi tiết tại đây