Văn khấn bàn thờ Phật, Quan Thế Âm Bồ Tát tại nhà

thumnail-the-gioi-toa-nang-312313

Trong cuộc sống hiện đại ngày nay, không ít gia đình thiết lập một bàn thờ Phật để thể hiện lòng kính trọng và tôn sùng. Vì vậy, trong bài viết này, chúng ta sẽ chia sẻ các bài văn khấn bàn thờ Phật, đặc biệt là văn khấn bàn thờ Quan Thế Âm Bồ Tát tại nhà. Cùng đọc và tham khảo nhé!

Văn khấn bàn thờ Phật tại nhà

Con xin kính lạy tất cả các Chư Phật và Quan Thế Âm Bồ Tát vô biên trên thiên hạ.

Con thành tâm nhờ đức Viên Thông Giáo Chủ làm chứng cho sự thành thật và tình tâm của con.

Tín chủ con tại: [địa chỉ của gia đình].

Ngày hôm nay, con đến trước Phật Đài, nơi hoa quế thơm phức, để dâng lên các phẩm vật và hương hoa kiềm ngạnh. Con thành tâm lễ kính dưới ngọn sen hồng.

Con xin cầu nguyện cho sự an lành và hạnh phúc của mình và gia đình. Con xin cầu nguyện để có sức khỏe dồi dào, may mắn tấn tới, công việc thành công, và mọi sự tốt lành đến với con. Con cầu nguyện cho ước mơ và ý nguyện của mình.

Con hy vọng rằng ánh sáng Phật giáo sẽ chiếu soi trong cuộc sống con, giúp con giảm bớt những gánh nặng, truyền cảm hứng và từ bi hơn. Con cẩn xin để được tiếp tục một cuộc sống tươi đẹp và tràn đầy ý nghĩa.

Bài văn khấn Quan Thế Âm Bồ Tát tại nhà – Bài khấn nguyện mẹ Quan Âm

Thường thì, việc khấn nguyện mẹ Quan Âm nên được thực hiện vào buổi sáng khi mới thức dậy hoặc vào buổi tối trước khi đi ngủ. Con khuyến khích các bạn thực hiện khấn nguyện này một cách chậm rãi, tâm chí thành tín.

Sau khi đặt hương và cây hương, con hãy quỳ xuống và đọc:

Con xin cung kính lễ lạy:

Nam Mô Đại Từ Đại Bi Thập Phương Tam Thế Chư Phật và Chư Bồ Tát,

Tam Bảo khắp mười phương! (3 lần)

Nam Mô A Di Đà Phật! (3 lần)

Nam Mô Đại Từ Đại Bi cứu khổ, cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát! (2 lần)

Con xin tri ân vì đã được sống qua một ngày mới. Con biết rằng đã nhận được nhiều may mắn từ lòng từ bi của các Chư Phật và Chư Bồ Tát. Đức Từ phụ A Di Đà Phật và Đức Mẹ Quán Thế Âm Bồ Tát đã ban cho con những điều này và giúp đỡ con cho đến ngày hôm nay. Con thành tâm quỳ để tri ân sự từ bi này.

Cầu an:

Con xin thành tâm cầu nguyện cho sự an lành, hạnh phúc, và thanh bình của cha mẹ, anh em, và thân bằng quyến thuộc. Con cầu nguyện cho mọi người, bất kể có mối quan hệ gì với con, cả những người quen biết và những người xa lạ.

Con xin cầu xin thập phương tam thế Chư Phật, Chư Bồ Tát, Đức Từ phụ A Di Đà Phật, Đức Mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát và các vị thần từ bi giúp đỡ, để chúng con và tất cả mọi người đều được sống trong sự an lành và hạnh phúc, tiến tới Giải Thoát và thoát khỏi vòng luân hồi. Con cũng xin nguyện cầu để chúng con tái sinh vào một cõi Cực Lạc.

Cầu siêu:

Con cũng thành tâm cầu siêu cho các linh hồn đã mất, gia đình tổ tiên, và những người có mối liên hệ hoặc không có mối liên hệ với con. Con cầu nguyện cho tất cả những linh hồn đã gây hại hoặc bị hại từ quá khứ. Con cầu nguyện cho tất cả những linh hồn chưa được tái sinh, bị mắc kẹt trong cuộc sống hoặc vì bất kỳ lý do gì mà chưa được trở về.

Con xin cầu nguyện để sự từ bi của thập phương Chư Phật, Chư Bồ Tát, Đức Từ phụ A Di Đà Phật, Đức Mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát, Đức Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát và các vị thần từ bi giúp đỡ các linh hồn được tiếp dẫn đến cõi an lành và vượt qua sự sanh tử luân hồi.

Sám hối:

Con xin thành tâm sám hối vì những tội lỗi mà con đã gây trong quá khứ và trong cuộc sống hiện tại. Con xin sám hối vì những tội lỗi do con gây ra vô tình hoặc cố ý, những tội lỗi gây hại, sát hại đến người khác hoặc bản thân, do tham, sân, si, hoặc vì những suy nghĩ vô minh.

Từ nay, con xin kiểm soát hành động và tư tưởng để sám hối, sửa sai và không tái phạm. Con xin sấp mình cầu nguyện để được tha lỗi cho tất cả những tội lỗi này. Con xin kính lạy các Chư Phật và Chư Bồ Tát, Đức từ phụ A Di Đà Phật, Đức Mẹ Quán Thế Âm Bồ Tát làm chứng cho lòng thành của con.

Hồi Hướng/ Phát Nguyện:

Sau sám hối, con xin nguyện tiếp tục tu học, tu tập và hướng tới sự giải thoát khỏi sự sanh tử luân hồi. Ở trong cuộc sống, con sẽ làm việc vì lợi ích của bản thân và lợi ích chung.

Con xin hồi hướng, chia sẻ công đức cho cha mẹ, thân nhân, và tất cả những người đã giúp đỡ con. Con cũng xin cầu siêu cho những linh hồn mà con đã gây hại hoặc bị hại, cùng với tất cả các linh hồn chưa được tái sinh và chúng sanh.

Con xin dâng lòng thành kính tri ân và quy y vào tam bảo. Con xin cầu xin thập phương Chư Phật, Chư Bồ Tát, Đức từ phụ A Di Đà Phật, Đức Mẹ Quán Thế Âm Bồ Tát và các vị thần từ bi giúp đỡ chúng con và tất cả mọi người ta tu hành để thoát khỏi sự sanh tử luân hồi, trên tri ân các Chư Phật và dưới sự cứu độ của các Chư Bồ Tát. Chúng con hy vọng được vãng sanh vào một cõi Cực Lạc.

Trên đây là những bài văn khấn bàn thờ Phật và Quan Thế Âm Bồ Tát tại nhà để mọi người tham khảo. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn vì đã theo dõi bài viết này.

Đừng quên truy cập vào trang web của chúng tôi để cập nhật nhiều thông tin hữu ích hơn nhé!