Tổng hợp các bài văn khấn ngày giỗ ông bà, cha mẹ chuẩn nhất

Tổng hợp các bài văn khấn ngày giỗ ông bà, cha mẹ chuẩn nhất

Cúng đám giỗ là một phong tục mang ý nghĩa sâu sắc đã tồn tại từ hàng ngàn năm qua, là một truyền thống văn hóa để thể hiện lòng kính trọng và tôn trọng của con cháu đối với người đã khuất. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá những mẫu văn khấn ngày giỗ, giúp bạn có một buổi lễ ý nghĩa nhất.

Mẫu văn khấn ngày giỗ đầu

Ngày giỗ đầu, còn được gọi là “Tiêu Tường”, là ngày giỗ đầu tiên sau một năm kể từ ngày mất của người quá cố. Ngày này thường được tổ chức trang trọng, con cháu vẫn mặc áo tang. Khách đến dự lễ cần trang nghiêm, không nên cười đùa hay có những hành động không nghiêm túc.

Tổng hợp các bài văn khấn ngày giỗ ông bà, cha mẹ chuẩn nhất 1

Dưới đây là một mẫu văn khấn giỗ ông bà, cha mẹ vào ngày giỗ đầu:

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)

Con lạy chín phương trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

Con kính lạy Đức Đương Cảnh Thành Hoàng Chư Vị Đại Vương.

Con kính lạy ngài Đông Trù Tư Mệnh Táo Phủ Thần Quân.

Con kính lạy các ngài Thần Linh, Thổ Địa cai quản trong xứ này.

Con kính lạy chư gia tiên Cao Tằng Tổ Tiên nội ngoại họ…

Tín chủ (chúng) con là:… Tuổi…

Ngụ tại:…

Hôm nay là ngày… tháng… năm… (Âm lịch).

Chính ngày giỗ đầu của:…

Năm qua tháng lại, vừa ngày húy lâm. Ơn võng cực xem bằng trời biển, nghĩa sinh thành không lúc nào quên. Càng nhớ công ơn gây cơ tạo nghiệp bao nhiêu, càng cảm thâm tình, không bề bày tỏ. Nhân ngày chính giỗ, chúng con và toàn gia con cháu, nhất tâm sắm sửa lễ vật kính dâng, đốt nén tâm hương bày tỏ tất thành.

Thành khẩn kính mời:…

Mất ngày… tháng… năm… (Âm lịch).

Mộ phần táng tại:…

Cúi xin linh thiêng giáng về linh sàng, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, độ cho con cháu bình an, gia cảnh hưng long thịnh vượng.

Tín chủ con lại xin kính mời các cụ Tổ Tiên, nội ngoại, Tổ Khảo, Tổ Tỷ, Bá Thúc, Cô Di và toàn thể các Hương Linh gia tiên đồng lai hâm hưởng.

Tín chủ lại mời vong linh các vị Tiền chủ, Hậu chủ trong đất này cùng tới hâm hưởng.

Chúng con lễ bạc tâm thành, cúi xin được phù hộ độ trì.

Phục duy cẩn cáo!

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)

Bài văn khấn ngày giỗ hết

Ngày giỗ hết, còn được gọi là giỗ Đại Tường, được tổ chức sau 2 năm kể từ ngày mất của người quá cố. Bởi ngày này nằm trong kỳ tang chế, không khí vẫn mang nặng nề sự tang thương và đau buồn.

Tổng hợp các bài văn khấn ngày giỗ ông bà, cha mẹ chuẩn nhất 2

Dưới đây là một mẫu văn khấn ngày giỗ hết:

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)

Con lạy chín phương trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

Con kính lạy Đức Đương Cảnh Thành Hoàng Chư Vị Đại Vương.

Con kính lạy ngài Đông Trù Tư Mệnh Táo Phủ Thần Quân.

Con kính lạy các ngài Thần linh, Thổ địa cai quản trong xứ này.

Con kính lạy chư gia tiên Cao Tằng Tổ Khảo, Cao Tằng Tổ Tỷ, Tổ Tiên nội ngoại họ…

Tín chủ (chúng) con là:…

Ngụ tại:…

Hôm nay là ngày… tháng… năm… Âm lịch.

Chính ngày giỗ hết của…

Thiết nghĩ… vắng xa trần thế, không thấy âm dung. Năm qua tháng lại vừa ngày giỗ hết. Ơn võng cực xem bằng trời biển, nghĩa sinh thành không lúc nào quên. Càng nhớ công ơn gây cơ tạo nghiệp bao nhiêu, càng cảm thâm tình, không bề bày tỏ. Nhân ngày chính giỗ, chúng con và toàn gia con cháu, nhất tâm sắm sửa lễ vật kính dâng, đốt nén tâm hương bày tỏ tất thành.

Thành khẩn kính mời…

Mất ngày… tháng… năm…

Mộ phần táng tại:…

Cúi xin linh thiêng giáng về linh sàng, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, độ cho con cháu bình an, gia cảnh hưng long thịnh vượng.

Tín chủ lại mời vong linh các vị Tiền chủ, Hậu chủ trong đất này cùng tới hâm hưởng.

Chúng con lễ bạc tâm thành, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)

Văn khấn ngày giỗ thường

Ngày giỗ thường, còn được gọi là ngày Cát Kỵ, được tổ chức từ năm thứ 3 trở đi. Tại ngày này, con cháu không còn mặc áo tang. Ngày giỗ thường được coi là dịp để con cháu sum họp, tưởng nhớ người thân đã mất và bàn chuyện gia đình, dòng họ.

Tổng hợp các bài văn khấn ngày giỗ ông bà, cha mẹ chuẩn nhất 3

Dưới đây là một mẫu văn khấn ngày giỗ ông bà, cha mẹ hoặc người thân đã mất vào ngày giỗ thường:

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)

Con lạy chín phương trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

Con kính lạy Đức Đương Cảnh Thành Hoàng Chư Vị Đại Vương.

Con kính lạy ngài Đông Trù Tư Mệnh Táo Phủ Thần Quân.

Con kính lạy các ngài Thần Linh, Thổ Địa cai quản trong xứ này.

Con kính lạy chư gia tiên Cao Tằng Tổ Tiên nội ngoại họ…

Tín chủ (chúng) con là:… Tuổi…

Ngụ tại:…

Hôm nay là ngày… tháng… năm… (Âm lịch).

Chính ngày giỗ của:…

Năm qua tháng lại, vừa ngày húy lâm. Ơn võng cực xem bằng trời biển, nghĩa sinh thành không lúc nào quên. Càng nhớ công ơn gây cơ tạo nghiệp bao nhiêu, càng cảm thâm tình, không bề bày tỏ tỏ. Nhân ngày chính giỗ, chúng con và toàn gia con cháu, nhất tâm sắm sửa lễ vật kính dâng, đốt nén tâm hương bày tỏ tấc thành.

Thành khẩn kính mời:…

Mất ngày tháng năm (Âm lịch):…

Mộ phần táng tại:…

Cúi xin linh thiêng giáng về linh sàng, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, độ cho con cháu bình an, gia cảnh hưng long thịnh vượng.

Tín chủ con lại xin kính mời các cụ Tổ Tiên nội ngoại, Tổ Khảo, Tổ Tỷ, Bá thúc, Huynh Đệ, Cô Di, Tỷ Muội và toàn thể các Hương linh gia tiên đồng lai hâm hưởng.

Chúng con lễ bạc tâm thành, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)

Văn khấn ngoài mộ trước ngày giỗ

Trước ngày giỗ chính, tức là ngày giỗ Tiên Thường (lễ cúng trước ngày giỗ chính một ngày), người thân sẽ chuẩn bị đồ cúng và đọc văn khấn ngoài mộ để chuẩn bị cho ngày giỗ chính, được gọi là cúng cáo giỗ.

Cúng cáo giỗ có mục đích để thông báo cho người đã khuất biết rằng ngày hôm sau sẽ có lễ giỗ. Đồng thời, cúng cáo giỗ cũng báo hiệu cho Thần Linh và Thổ Địa rằng vong linh người đã khuất sẽ trở về nhận lễ. Đây cũng là dịp để con cháu đi sửa lại mộ (nếu cần thiết). Khấn vái ngoài mộ trước ngày giỗ là một nghi thức không thể thiếu khi tổ chức lễ giỗ.

Tổng hợp các bài văn khấn ngày giỗ ông bà, cha mẹ chuẩn nhất 4

Dưới đây là một mẫu văn khấn ngày giỗ ngoài mộ:

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)

Con lạy chín phương trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

Con kính lạy Hoàng Thiên Hậu Thổ Chư Vị Tôn thần.

Con kính lạy ngài Đông Trù Tư Mệnh Táo Phủ Thần Quân.

Con kính lạy các ngài Thần linh, Thổ địa cai quản trong xứ này.

Hôm nay là ngày … tháng … năm …

Ngày trước giỗ - Tiên Thường … (ngày giỗ)

Tín chủ con là: …

Ngụ tại: …

Nhân ngày mai là ngày giỗ của … (họ tên người mất)

Chúng con cùng toàn thể gia quyến tuân theo nghi lễ, thành tâm dâng lễ, quả cau lá trầu, hương hoa, trà quả, đốt nén tâm hương, trước ngày án tọa Tôn thần cùng chư vị uy linh, kính cẩn tâu trình.

Chúng con kính cáo các vị Bản gia Thổ Công, Táo Quân, Long Mạch và các vị Thần linh linh thiêng hiển hiện trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, phù hộ cho toàn gia chúng con an ninh khang thái, vạn sự tốt lành.

Kính thỉnh các Tiên linh, Gia tiên chúng con và những vong hồn nội tộc được thờ phụng vị cùng về hâm hưởng.

Chúng con lễ bạc tâm thành, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)

Những điều có thể bạn chưa biết về ngày cúng giỗ

Cúng giỗ là một phong tục mang ý nghĩa sâu sắc và là một nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt Nam. Ông bà ta có câu “Nghĩa tử là nghĩa tận”, vì vậy việc cúng giỗ vẫn được duy trì và tôn trọng.

Ngày nay, các nghi lễ cúng giỗ đã được giản lược đi rất nhiều. Tuy nhiên, người trẻ cũng nên tìm hiểu về những nghi lễ này để phong tục cúng giỗ không bị mai một theo thời gian.

Tổng hợp các bài văn khấn ngày giỗ ông bà, cha mẹ chuẩn nhất 5

Ý nghĩa ngày giỗ tổ tiên, ông bà, cha mẹ

Ngày giỗ là dịp để tụ họp, tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn đến người thân đã khuất. Đây cũng là dịp để gia đình quây quần bên nhau, cùng lễ cúng và dâng lễ gia tiên.

Tục lễ cúng giỗ truyền thống của người Việt

Văn khấn gia tiên ngày giỗ bao gồm giỗ đầu, giỗ hết và giỗ thường. Tùy vào thời gian mà người quá cố qua đời, ngày giỗ sẽ căn cứ vào đó:

  • Giỗ đầu (Tiểu Tường): Tổ chức lần đầu tiên sau một năm kể từ ngày mất. Con cháu còn phải mặc áo tang khi cúng giỗ.
  • Giỗ hết (Đại Tường): Tổ chức vào năm thứ 2, vẫn còn trong kỳ tang chế. Con cháu cũng phải mặc áo tang nếu vẫn đang trong thời gian tang.
  • Giỗ thường (Cát Kỵ): Tổ chức từ năm thứ 3 trở đi. Sau 3 năm tang chế, con cháu không còn mặc áo tang. Ngày giỗ thường là dịp để người thân sum họp và cùng làm lễ giỗ.

Hai lễ quan trọng trong ngày cúng giỗ

Trong một kỳ giỗ, có hai lễ chính là lễ Tiên Thường và lễ Chính Kỵ.

  • Lễ Tiên Thường (còn được gọi là lễ cáo giỗ): Tổ chức trước ngày giỗ chính một ngày. Lễ này được tổ chức trong nhà và ngoài mộ. Gia chủ đọc văn khấn trong nhà và ngoài mộ, mời gia tiên và người đã khuất về nhà. Cũng như xin phép Thổ công để vong linh người khuất về nhà.
  • Lễ Chính Kỵ (giỗ chính): Tổ chức vào ngày mất của người đã khuất. Quy mô tổ chức lễ có thể lớn hoặc nhỏ tùy thuộc vào điều kiện kinh tế của gia đình. Gia chủ đọc văn khấn để mời người đã khuất về nhận lễ sau khi dâng mâm cúng.

Trên đây là những mẫu văn khấn ngày giỗ ông bà, cha mẹ đầy đủ nhất cho từng dịp cúng giỗ theo phong tục thờ cúng tổ tiên. Hy vọng những gợi ý này sẽ giúp bạn tìm được bài văn khấn phù hợp nhất cho ngày cúng giỗ của gia đình.

Đừng quên theo dõi VOH Thường thức để cập nhật liên tục những kiến thức mới và hấp dẫn nhất.