Bài cúng giỗ cha và cách chuẩn bị cúng giỗ theo phong tục Việt

Bài cúng giỗ cha và cách chuẩn bị cúng giỗ theo phong tục Việt

Đối với người Việt, chữ “Hiếu” luôn được đặc biệt coi trọng. Khi cha mẹ còn sống, con cái sẽ hết lòng chăm sóc cha mẹ để báo đáp công ơn sinh thành. Còn khi cha mẹ đã tạ thế, con cái sẽ tổ chức lễ cúng giỗ để bày tỏ lòng tưởng nhớ và biết ơn.

Trong ngày cúng giỗ, ngoài chuẩn bị lễ vật đầy đủ, chu đáo thì đọc bài cúng giỗ cha mẹ cũng rất quan trọng. Vậy ý nghĩa của bài cúng giỗ này là gì và có nội dung ra sao? Cùng chúng tôi tìm hiểu ngay sau đây!

Tìm hiểu về nội dung bài cúng giỗ cha

1. Các ngày cúng giỗ cha quan trọng theo phong tục Việt Nam

Theo như phong tục Việt Nam, khi cha mất con cái sẽ chuẩn bị cúng giỗ cha vào 3 dịp quan trọng, đó là:

 • Giỗ đầu: Là lễ cúng rất quan trọng, được tổ chức sau đúng 01 ngày năm cha mất. Lễ cúng này còn được gọi là cúng giáp năm. Thường các gia đình sẽ tổ chức cúng giỗ đầu cho cha khá lớn, mời họ hàng, bạn bè và cả hàng xóm cùng tới.

 • Giỗ hết: Được tổ chức sau 02 năm cha qua đời. Buổi lễ cúng cũng quan trọng và được tổ chức trọng thể không kém gì so với cúng giỗ đầu.

 • Giỗ thường: Bắt đầu từ năm thứ 3 trở đi, mỗi năm con cái đều sẽ tổ chức cúng cho cha và gọi là cúng thường. Quy mô lễ cúng sẽ nhỏ hơn giỗ đầu và giỗ hết, thường chỉ có người trong gia đình tham dự.

Khi cha mất con cái sẽ chuẩn bị cúng giỗ cha vào 3 dịp quan trọng

2. Nội dung bài cúng giỗ cha

2.1. Nội dung bài cúng giỗ cha đầu

“Nam mô a di đà phật!
Nam mô a di đà phật!
Nam mô a di đà phật!
Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.
Con kính lạy Đức Đương cảnh Thành hoàng chư vị Đại Vương.
Con kính lạy ngài Đông Trù Tư mệnh Táo phủ Thần Quân.
Con kính lạy các ngài Thần linh, Thổ địa cai quản trong xứ này.
Con kính lạy chư gia tiên Cao Tằng Tổ tiên nội ngoại họ…………………………
Tín chủ (chúng) con là:………………………………Tuổi……..………………
Ngụ tại:………………………………………………………………………………
Hôm nay là ngày……………tháng……….năm….…………(Âm lịch).
Chính ngày Giỗ Đầu của………………………………………………………………
Năm qua tháng lại, vừa ngày húy lâm. Ơn võng cực xem bằng trời biển, nghĩa sinh thành không lúc nào quên. Càng nhớ công ơn gây cơ tạo nghiệp bao nhiêu, càng cảm thâm tình, không bề dãi tỏ. Nhân ngày chính giỗ, chúng con và toàn gia con cháu, nhất tâm sắm sửa lễ vật kính dâng, đốt nén tâm hương dãi tỏ tấc thành.
Thành khẩn kính mời…………………………………………………………………
Mất ngày…………. Tháng………………năm…………………(Âm lịch)
Mộ phần táng tại:……………………………………………………………………..
Cúi xin linh thiêng giáng về linh sàng, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, độ cho con cháu bình an, gia cảnh hưng long thịnh vượng.
Tín chủ con lại xin kính mời các cụ Tổ Tiên, nội ngoại, Tổ Khảo, Tổ Tỷ, Bá thúc, Cô Dì và toàn thể các Hương linh gia tiên đồng lai hâm hưởng.
Tín chủ lại mời vong linh các vị Tiền chủ, Hậu chủ trong đất này cùng tới hâm hưởng.
Chúng con lễ bạc tâm thành, cúi xin được phù hộ độ trì.
Phục duy cẩn cáo!
Nam mô a di đà phật!
Nam mô a di đà phật!
Nam mô a di đà phật!”

Cúng giỗ cha cần đọc đúng văn khấn để bày tỏ tấm lòng

2.2. Nội dung bài cúng giỗ hết cho cha

Bài cúng giỗ hết cho cha sẽ có 2 phần, trong đó một phần là cúng Thổ Thần, Táo Quân, Long Mạch, Thần Linh và một phần là bài cúng giỗ cha chính. Cụ thể:

Bài cúng Thổ Thần, Táo Quân, Long Mạch, Thần Linh:
“Nam mô a di đà phật!
Nam mô a di đà phật!
Nam mô a di đà phật!
Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.
Con kính lạy Đức Đương cảnh Thành Hoàng chư vị Đại Vương.
Con kính lạy ngài Đông Trù Tư mệnh Táo phủ Thần Quân.
Con kính lạy các ngài Thần linh, Thổ địa cai quản trong xứ này.
Con kính lạy chư gia tiên Cao Tằng Tổ tiên nội ngoại họ………
Tín chủ (chúng) con là:…………… Ngụ tại:……………
Nhân ngày mai là ngày Giỗ Hết của………………
Tín chủ con cùng toàn thể gia quyến tuân theo nghi lễ, sửa biện hương hoa lễ vật dâng cúng các vị Tôn thần.
Cúi xin các vị Bản gia, Thổ Công, Táo Phủ Thần Quân, Ngữ Phương, Long Mạch và các vị Thần linh, hiển linh chứng giám, thụ hưởng lễ vật, phù hộ cho toàn gia chúng con an ninh khang thái, vạn sự tốt lành.
Chúng con kính thỉnh các Tiên linh, Gia tiên họ………… và những vong hồn nội tộc được thờ phụng vị cùng về hâm hưởng.
Chúng con lễ bạc tâm thành, cúi xin được phù hộ độ trì.
Nam mô A Di Đà Phật!
Nam mô A Di Đà Phật!
Nam mô A Di Đà Phật!”

Nội dung bài cúng giỗ hết cho cha

Bài cúng giỗ cha hết tang chính:
“Nam mô a di đà phật!
Nam mô a di đà phật!
Nam mô a di đà phật!
Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.
Con kính lạy Đức Đương cảnh Thành hoàng chư vị Đại Vương.
Con kính lạy ngài Đông Trù Tư mệnh Táo phủ Thần Quân.
Con kính lạy các ngài Thần linh, Thổ địa cai quản trong xứ này.
Con kính lạy chư gia tiên Cao Tằng Tổ tiên nội ngoại họ…………………………
Tín chủ (chúng) con là:………………………………Tuổi……..………………
Ngụ tại:………………………………………………………………………………
Hôm nay là ngày……………tháng……….năm….…………(Âm lịch).
Chính ngày Giỗ Hết của………………………………………………………………
Thiết nghĩ…………. vắng xa trần thế, không thấy âm dung.
Năm qua tháng lại vừa ngày Giỗ Hết. Ơn võng cực xem bằng trời biển, nghĩa sinh thành không lúc nào quên. Càng nhớ công ơn gây cơ tạo nghiệp bao nhiêu, càng cảm thâm tình, không bề dãi tỏ. Nhân ngày chính giỗ, chúng con và toàn gia con cháu nhất tâm sắm sửa lễ vật kính dâng, đốt nén tâm hương dãi tổ tấc thành.
Thành khẩn kính mời…………………………………………………………………
Mất ngày…………. Tháng………………năm…………………(Âm lịch)
Mộ phần táng tại:……………………………………………………………………..
Cúi xin linh thiêng giáng về linh sàng, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, độ cho con cháu bình an, gia cảnh hưng long thịnh vượng.
Tín chủ con lại xin kính mời các cụ Tổ Tiên, nội ngoại, Tổ Khảo, Tổ Tỷ, Bá thúc, Cô Di và toàn thể các Hương linh gia tiên đồng lai hâm hưởng.
Tín chủ lại mời vong linh các vị Tiền chủ, Hậu chủ trong đất này cùng tới hâm hưởng.
Chúng con lễ bạc tâm thành, cúi xin được phù hộ độ trì.
Phục duy cẩn cáo!
Nam mô a di đà phật!
Nam mô a di đà phật!
Nam mô a di đà phật!”

2.3. Nội dung bài cúng giỗ cha thường

“Nam mô a di đà phật!
Nam mô a di đà phật!
Nam mô a di đà phật!
Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.
Con kính lạy Đức Hoàng Thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần.
Con kính lạy ngài Đông Trù Tư mệnh Táo phủ Thần Quân.
Con kính lạy các ngài Thần linh, Thổ địa cai quản trong xứ này.
Con kính lạy Tổ Tiên nội ngoại họ…………
Tín chủ (chúng) con là:………………………………Tuổi……..………………
Ngụ tại:………………………………………………………………………………
Hôm nay là ngày……………tháng……….năm….…………(Âm lịch).
Là chính ngày Cát Kỵ của…………………..
Thiết nghĩ…………. (dài) vắng xa trần thế, không thấy âm dung.
Năm qua tháng lại ngày húy lâm. Ơn võng cực xem bằng trời biển, nghĩa sinh thành không lúc nào quên. Càng nhớ công ơn gây cơ tạo nghiệp bao nhiêu, càng cảm thâm tình, không bề dãi tỏ. Ngày mai Cát Kỵ, hôm nay chúng con và toàn gia con cháu thành tâm sắm lễ, quả cau, lá trầu, hương hoa trà quả, thắp nén tâm hương dâng lên trước án thành khẩn kính mời……………..
Mất ngày………………… tháng…………. năm……………….
Mộ phần táng tại:…………………………………….
Cúi xin linh thiêng giáng về linh sảng, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, độ cho con cháu an ninh khang thái, vạn sự tốt lành, gia cảnh hưng long thịnh vượng.
Con lại xin kính mời các vị Tổ Tiên nội ngoại, Tổ Khảo, Tổ Tỷ, Bá Thức, Huynh Đệ, Cô Dì và toàn thể các Hương linh gia tiên đồng lai hâm hưởng.
Tín chủ con lại xinh kính mời ngài Thổ Công, Táo Quân và chu vị Linh thần đồng lai giám cách thượng hưởng.
Tín chủ lại mời các vị vong linh Tiền chủ, Hậu chủ nhà này, đất này cùng tới hâm hưởng.
Chúng con lễ bạc tâm thành, cúi xin được phù hộ độ trì.
Phục duy cẩn cáo!
Nam mô a di đà phật!
Nam mô a di đà phật!
Nam mô a di đà phật!”

Giỗ thường cho cha

3. Ý nghĩa của bài cúng giỗ cha

Vào các ngày cúng giỗ cha, khi cúng bạn nhất định phải đọc bài cúng giỗ cha này bởi đây được coi là một trong những nghi thức quan trọng. Bài cúng được coi như một phương thức để giao tiếp giữa người cõi trần với người cõi âm.

Thông qua bài cúng bạn có thể mời cha lên chứng giám và dùng bữa cũng như thể hiện được tấm lòng tưởng nhớ, hiếu kính với cha của mình. Mặt khác, bài cúng giỗ cha cũng là một lời khẩn cầu bạn gửi tới thần linh, cầu xin linh hồn của cha ở dưới suối vàng được bình yên, đồng thời phù hộ cho con cháu trên trần thế.

Tùy theo điều kiện của mỗi gia đình mà lễ cúng giỗ cha có thể tổ chức linh đình hay đơn giản. Nhưng quan trọng nhất phải thể hiện được sự nghiêm túc, chỉn chu và tấm lòng thành kính. Vấn đề vật chất không nên đặt quá nặng, làm mất đi giá trị thiêng liêng của buổi cúng giỗ.

4. Cần chuẩn bị gì cho mâm cúng giỗ cha?

Mỗi vùng miền sẽ có phong tục và cách chuẩn bị mâm cúng giỗ cha khác nhau. Tuy nhiên nhìn chung trên mâm cúng giỗ cha của người Việt sẽ có các món sau:

Chuẩn bị mâm cúng giỗ cho cha:

 • 01 con gà luộc
 • 01 miếng thịt lợn (heo) luộc
 • 8 chén cơm trắng
 • 8 đĩa xôi
 • Rượu trắng
 • Trà
 • Thuốc
 • Cau tươi
 • Trầu têm cánh phượng
 • 1 mâm ngũ quả
 • 1 lọ hoa tươi
 • 1 bộ đồ cúng, giấy tiền, vàng mã, giấy đất

Như vậy là qua bài viết trên chúng tôi đã giới thiệu chi tiết cho bạn nội dung bài cúng giỗ cha cũng như mâm cúng giỗ chuẩn bị như thế nào rồi. Hãy chuẩn bị buổi giỗ một cách thành tâm là cha mẹ ở dưới suối vàng cũng đã có thể cảm nhận được tấm lòng của bạn!