Niệm danh hiệu Bồ-tát để học theo công hạnh các Ngài

thumnail-the-gioi-toa-nang-312313

Xin chào bạn Như Ý!

Theo Phật giáo Bắc truyền, mỗi vị Bồ-tát biểu trưng cho một hạnh nguyện. Niệm danh hiệu của Bồ-tát cốt để học theo công hạnh của các Ngài. Điều quan trọng không chỉ là niệm danh hiệu của các vị Bồ-tát mà cần phải quán niệm một cách sâu sắc về hạnh nguyện để thực hành theo.

Học từ Bồ-tát Quán Thế Âm

Hãy cùng quán niệm Bồ-tát Quán Thế Âm: “Kính lạy Đức Bồ-tát Quán Thế Âm, chúng con xin học theo hạnh Ngài, biết lắng tai nghe cho cuộc đời bớt khổ. Ngài là trái tim biết nghe và biết hiểu. Chúng con xin tập ngồi nghe với tất cả sự chú tâm và thành khẩn của chúng con. Chúng con xin tập ngồi nghe với tâm không thành kiến. Chúng con xin tập ngồi nghe mà không phán xét, không phản ứng. Chúng con nguyện tập ngồi nghe để hiểu. Chúng con xin nguyện ngồi nghe chăm chú để có thể hiểu được những điều đang nghe và cả những điều không nói. Chúng con biết rằng chỉ cần lắng nghe thôi, chúng con cũng đã làm vơi đi rất nhiều khổ đau của kẻ khác rồi” (Xem hình ảnh tại đây).

Niệm Bồ-tát để học theo công hạnh

Các vị Bồ-tát khác cũng cần quán niệm về công hạnh giống như vậy. Bạn có thể tuần tự hoặc xen kẽ quán niệm về công hạnh của các Ngài, từ Bồ-tát Quán Thế Âm, Bồ-tát Địa Tạng, Bồ-tát Văn Thù cho đến Bồ-tát Phổ Hiền.

Hãy lưu ý để hiểu đúng về việc “niệm danh hiệu Bồ-tát Quán Thế Âm cho đến khi có tâm từ”. Đây là hai việc có liên quan nhưng hoàn toàn khác biệt. Để có tâm từ, bạn cần thực hành thiền quán, rải tâm từ. Nuôi lớn tâm từ mỗi ngày cho đến khi lòng yêu thương rộng lớn đầy ắp trong thân tâm. Hay quán niệm về Bồ-tát Quán Thế Âm để thực hành hạnh nguyện yêu thương không điều kiện, nuôi lớn tâm từ mỗi ngày mới hy vọng có tâm từ. Còn chỉ niệm suông danh hiệu (như gọi tên Bồ-tát) thì khó có thể đạt được những đức hạnh của Bồ-tát.

Chúc bạn tinh tấn!