Nhận Định Ảnh Hưởng Của Những Sao Lưu Động

thumnail-the-gioi-toa-nang-312313

Khi nghiên cứu vận hạn, chúng ta không chỉ xem xét đại hạn mười năm, lưu đại hạn một năm và lưu niên tiểu hạn, mà còn phải đặc biệt chú ý đến những ảnh hưởng của sao lưu động vận trên từng cung số theo từng năm xem Hạn. Có tất cả chín sao lưu động là: Thái Tuế, Tang Môn, Bạch Hổ, Thiên Khốc, Thiên Hư, Lộc Tồn, Kình Dương, Đà La và Thiên Mã.

Sự Quan Trọng Của Sao Lưu Động

Mỗi cung số đã có các sao như trên, nhưng là những sao tĩnh hoặc sao cố định. Để không nhầm lẫn với sao cố định, mỗi sao lưu động được đặt thêm chữ “Lưu” ở đầu. Khi xem hạn một năm, chúng ta cần áp dụng các phương pháp đặc biệt để tìm ra sao lưu động. Mỗi sao lưu động cũng có tính chất riêng như mỗi sao cố định.

Ảnh Hưởng Của Lưu Thái Tuế, Lưu Tang Môn, Lưu Bạch Hổ

Trong mỗi năm, Lưu Thái Tuế sẽ xuất hiện tại cung có tên của năm đó, theo thứ tự của 12 con giáp. Lưu Thái Tuế xuất hiện ở một cung nào đó, chúng ta phải chú ý đặc biệt đến cung đó. Mọi sự tốt hay xấu của năm xem Hạn đều liên quan chặt chẽ đến cung có Lưu Thái Tuế. Nếu Lưu Thái Tuế gặp nhiều sao tốt, mọi thứ sẽ rõ ràng và tươi sáng. Ngược lại, nếu gặp nhiều sao xấu, mọi điều sẽ mờ ám.

Lưu Thái Tuế sẽ xuất hiện ở cung nào đó, sau đó Lưu Tang Môn xuất hiện ở hai cung tiếp theo theo chiều thuận, và Lưu Bạch Hổ xuất hiện ở cung xung chiếu với cung có Lưu Tang Môn. Nếu Lưu Tang Môn và Lưu Bạch Hổ gặp nhiều Sát tinh hoặc Bại tinh, trong năm xem Hạn sẽ có nhiều sự chẳng lành như ốm đau, tang tóc. Tuy nhiên, nguy hại nhất là khi Lưu Tang Môn gặp Tang Môn cố định đồng cung hoặc Lưu Bạch Hổ gặp Bạch Hổ cố định đồng cung. Trong trường hợp này, nếu gốc đại hạn xấu mờ ám, thì tiểu hạn cũng sẽ không có cách nào cứu giúp được.

Ví dụ, trong năm Mùi, Lưu Thái Tuế sẽ xuất hiện ở cung Mùi, Lưu Tang Môn sẽ xuất hiện ở cung Dậu và Lưu Bạch Hổ sẽ xuất hiện ở cung Mão. Lưu Thái Tuế xuất hiện ở cung Mùi, cung Tài Bạch, do đó trong năm Mùi, mọi sự hay xấu xảy ra sẽ liên quan đến tiền bạc và của cải.

Ảnh Hưởng Của Lưu Thiên Khốc, Lưu Thiên Hư

Bắt đầu từ cung Ngọ, chúng ta đếm theo chiều ngược đến cung có tên của năm xem Hạn (theo thứ tự 12 con giáp), và tại cung đó sẽ có Lưu Thiên Khốc và Lưu Thiên Hư.

Lưu Thiên Khốc và Lưu Thiên Hư, giống như Sát tinh hoặc Bại tinh, thường gây ra những sự buồn phiền và đau khổ. Nguy hại nhất là khi Lưu Thiên Khốc gặp Thiên Khốc cố định đồng cung hoặc Lưu Thiên Hư gặp Thiên Hư cố định đồng cung, thì rất khó tránh khỏi tai ương và họa hại. Tuy nhiên, nếu gặp nhiều sao tốt hội hợp, sẽ có cơ hội cứu giúp.

Ví dụ, trong năm Mùi, Lưu Thiên Khốc sẽ xuất hiện ở cung Hợi và Lưu Thiên Hư sẽ xuất hiện ở cung Sửu.

Ảnh Hưởng Của Lưu Lộc Tồn, Lưu Kình Dương, Lưu Đà La

Để tìm Lưu Lộc Tồn, chúng ta cần biết rõ tên của năm xem Hạn (theo thứ tự 10 Can). Nếu Lưu Lộc Tồn gặp nhiều sao tốt hội hợp, đặc biệt là Lộc Tồn và Thiên Mã cố định, thì mọi sự hành thông và danh tài sẽ thịnh vượng. Ngược lại, nếu gặp nhiều Sát tinh hoặc Bại tinh như Không, Kiếp, Song Hao, tất sẽ gây tốn tiền bạc và gặp nhiều phiền lòng. Dưới đây là bảng chi tiết:

Năm Xem Hạn Lưu Lộc Tồn
Giáp Dần Ất Mão
Ất Mão Bính, Mậu Tỵ
Bính, Mậu Tỵ Đinh, Kỷ Ngọ
Đinh, Kỷ Ngọ Canh Thân
Canh Thân Tân Dậu
Tân Dậu Nhâm Hợi
Nhâm Hợi Quý Tý

Lưu Kình Dương xuất hiện ở cung đằng trước cung có Lưu Lộc Tồn, trong khi Lưu Đà La xuất hiện ở cung đằng sau cung có Lưu Lộc Tồn. Nếu Lưu Kình Dương và Lưu Đà La gặp nhiều Sát tinh hoặc Bại tinh, thường gây ra tai ương và họa hại. Khi Lưu Kình Dương gặp Kình Dương cố định đồng cung hoặc Lưu Đà La gặp Đà La cố định đồng cung, thì thật khó tránh được những tai họa khủng khiếp. Đáng lo ngại nhất là khi Lưu Kình Dương hoặc Lưu Đà La gặp Thất Sát đồng cung.

Ví dụ, trong năm Ất Mùi, Lưu Lộc Tồn sẽ xuất hiện ở cung Mão, Lưu Kình Dương sẽ xuất hiện ở cung Thìn và Lưu Đà La sẽ xuất hiện ở cung Dần.

Ảnh Hưởng Của Lưu Thiên Mã

Để tìm Lưu Thiên Mã, chúng ta cần biết rõ tên của năm xem Hạn (theo thứ tự 12 Chi). Dưới đây là bảng chi tiết:

Năm Xem Hạn Lưu Thiên Mã
Dần, Ngọ, Tuất Thân
Thân, Tý, Thìn Dần
Dần, Tỵ, Dậu, Sửu Hợi
Hợi, Mão, Mùi Tỵ

Lưu Thiên Mã cũng như Thiên Mã cố định, rất cần gặp Lộc và không thích gặp Tuần, Triệt án ngữ. Khi Lưu Thiên Mã gặp Thiên Mã cố định đồng cung hoặc gặp Lộc Tồn cố định đồng cung, hoặc khi Lưu Lộc Tồn gặp Lưu Thiên Mã đồng cung, thì sẽ thịnh vượng và tài lộc hưng phát. Lưu Thiên Mã sẽ ảnh hưởng đến cung nào, trong tiểu hạn sẽ có sự di chuyển hay thay đổi liên quan đến cung đó.

Ví dụ, trong năm Tý, Lưu Thiên Mã xuất hiện ở cung Dần, cung Phụ Mẫu. Do đó, trong năm Tý, thường có sự di chuyển hoặc thay đổi liên quan đến cha mẹ, như thay đổi nơi ở, nghề nghiệp hoặc việc đi xa.

(Dẫn theo trang www.huyenhocvadoisong.com)